กองบิน ๕ จัดกิจกรรม รำลึกถึงพ่อ
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท รังสรรค์ ดิษฐสันเทียะ หัวหน้าแผนกขนส่งกองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ แผนกขนส่งกองบิน ๕ ร่วมจุดเทียนชัยเนื่องในกิจกรรมรำลึกถึงพ่อ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หน้าอาคารกองบังคับการ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

13 06 65 2 1 resize   13 06 65 2 2 resize

13 06 65 2 3 resize   13 06 65 2 4 resize