โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน โดยร่วมกับสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับบริจาคโลหิต จากข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัว กองบิน ๕ ส่งมอบให้สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยยามขาดแคลนและจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วน ณ อาคารสโมสร กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
 
ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ โทร.๖๐๕๖๑

 

 27 03 63 1 2 resize     27 03 63 1 3 resize

27 03 63 1 4 resize     27 03 63 1 5 resize

27 03 63 1 7 resize     27 03 63 1 8 resize

27 03 63 1 9 resize     27 03 63 1 11 resize

27 03 63 1 12 resize