กองบิน ๕ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 

พลอากาศตรี สรวิชญ์ สุรกุล รองเจ้ากรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ , นาวาอากาศเอก สุวิทย์ สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ร่วมเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพสกนิกรชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธี ณ วัดคลองวาฬพระอารามหลวง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าวจ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

17 06 65 1 1 resize   17 06 65 1 2 resize

17 06 65 1 3 resize   17 06 65 1 4 resize

17 06 65 1 5 resize   17 06 65 1 7 resize

17 06 65 1 8 resize   17 06 65 1 9 resize