ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ร่วมฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ "กรณีอุทกภัย" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ร่วมฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ "กรณีอุทกภัย" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จัดโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้อำนวยการฝึกฯ

การฝึกดังกล่าวเป็นการฝึกในการบัญชาการเหตุการณ์สมมติกรณีการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในรูปแบบฝึกบนโต๊ะ (TTX) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกมีความรู้ความเข้าใจในระบบการบัญชาการและควบคุม และการติดต่อประสานงานให้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยจัดการฝึกดังกล่าว ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว ผกร.บก.บน.๕ /สนง.ปภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

 

31 08 65 4 3 resize   31 08 65 4 4 resize

31 08 65 4 1 resize   31 08 65 4 2 resize

31 08 65 4 5 resize   31 08 65 4 6 resize