กองบิน ๕ จัดหน่วยมิตรประชา และช่วยเหลือประชาชน

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยคุณ อุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เสนาธิการกองบิน ๕ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการกองบิน ๕ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ จัดหน่วยมิตรประชาและช่วยเหลือประชาชน ประกอบด้วย การบริการทางการแพทย์ ด้านการตรวจรักษาโรค และให้ความรู้ด้านทันตกรรม การบริการตัดแต่งทรงผมทั้งชายและหญิง กิจกรรมสร้างทักษะการเรียนรู้  และโอกาสนี้ได้มอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การกีฬา ชุดโต๊ะม้าหินอ่อน และน้ำดื่ม ให้แก่โรงเรียนวังมะเดื่อโดยมีนายโอฬาร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมะเดื่อ พร้อมทั้งคณะคุณครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวังมะเดื่อ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

02 09 65 1 12 resize   02 09 65 1 4 resize

02 09 65 1 9 resize   02 09 65 1 17 resize

02 09 65 1 13 resize   02 09 65 1 6 resize

02 09 65 1 8 resize   02 09 65 1 10 resize

02 09 65 1 14 resize   02 09 65 1 1 resize

02 09 65 1 5 resize   02 09 65 1 15 resize

02 09 65 1 2 resize   02 09 65 1 16 resize

02 09 65 1 20 resize   02 09 65 1 11 resize

02 09 65 1 7 resize   02 09 65 1 18 resize

02 09 65 1 19 resize   02 09 65 1 3 resize