กองบิน ๕ ช่วยเหลือประชาชนกรณีการเกิดอัคคีภัย

นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ มอบหมายให้นาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ นำเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ร่วมกับหน่วยงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ช่วยเหลือประชาชนกรณีอัคคีภัย จากปรากฏการณ์ฟ้าผ่า บริษัท ๓ อ่าวการเกษตร จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปใยมะพร้าว ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้เครื่องจักร และใยมะพร้าวเป็นจำนวนมาก

โดยกองบิน ๕ จัดกำลังพลได้แก่  ๑. ชุดดับเพลิงและกู้ภัย ประกอบด้วย  รถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน  รถควบคุมและสั่งการ จำนวน ๑ คัน  จนท.ดับเพลิงและกู้ภัย จำนวน ๖ คน  ๒. ชุดสารวัตรทหารสำหรับอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ประกอบด้วย  รถยนต์จำนวน จำนวน ๓ คัน  จนท.ร้อย.ทสห.บน.๕ จำนวน ๖ คน  ๓. ชุดกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย  รถบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ คัน  จนท.ผกร.บก.บน.๕ จำนวน ๖ คน  ๔. ชุดรถบรรทุกน้ำ ประกอบด้วย  รถบรรทุกน้ำ จำนวน ๒ คัน  จนท.ผขส.บน.๕ จำนวน ๔ คน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ออกปฏิบัติการดังกล่าวด้วยความรวดเร็ว เพื่อลดผลกระทบ และความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ มีหน่วยงานฝ่ายพลเรือนร่วมปฏิบัติการ ได้แก่ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์, องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก, องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจวบคีรีขันธ์ ณ บริษัท ๓ อ่าวการเกษตร จำกัด เลขที่ ๕๕ ถนนเพชรเกษม ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕

ภาพ/ข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๕๖๑

 

03 10 65 4 1 resize   03 10 65 4 2 resize

03 10 65 4 3 resize   03 10 65 4 4 resize

03 10 65 4 5 resize   03 10 65 4 6 resize

03 10 65 4 7 resize   03 10 65 4 8 resize

03 10 65 4 9 resize   03 10 65 4 10 resize

03 10 65 4 11 resize   03 10 65 4 12 resize

03 10 65 4 13 resize   03 10 65 4 14 resize

05 10 65 1 15 resize   05 10 65 1 16 resize