กองบิน ๕ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและเตรียมความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน

นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ลงพื้นที่อำเภอบางสะพานเพื่อสำรวจและเตรียมความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน กรณีอุทกภัย

โอกาสนี้มี นางณิชชา คงนิล ปลัดอาวุโสอำเภอบางสะพาน ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมและแผนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ พร้อมนำสำรวจเส้นทางน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ได้แก่ ประตูระบายน้ำคลองบางสะพาน แนวพนังกั้นน้ำคลองบางสะพาน จุดตรวจวัดระดับน้ำคลองบางสะพาน (บ้านวังยาว) เมื่อ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๒๑๕

ภาพ/ข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๕๖๑

 

05 10 65 2 4 resize   05 10 65 2 3 resize

05 10 65 2 2 resize   05 10 65 2 5 resize

05 10 65 2 6 resize   05 10 65 2 7 resize

05 10 65 2 8 resize   05 10 65 2 9 resize

05 10 65 2 10 resize   05 10 65 2 11 resize

05 10 65 2 12 resize   05 10 65 2 13 resize