กองบิน ๕ ร่วมสำรวจพื้นที่เตรียมรับมืออุทกภัย

นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ร่วมกับส่วนราชการฝ่ายพลเรือน สำรวจเพื่อเตรียมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย โดยมีการรับฟังการบรรยายสรุปจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สำรวจพื้นที่เสี่ยง เส้นทางน้ำไหล และเส้นทางอพยพพี่น้องประชาชน โอกาสนี้มี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหัวหน้าคณะฯ ณ ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน และบางสะพานน้อย เมื่อ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕

ภาพและข่าว ผกร.บก.บน ๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

07 10 65 2 1 resize   07 10 65 2 2 resize

07 10 65 2 3 resize   07 10 65 2 4 resize

07 10 65 2 6 resize   07 10 65 2 7 resize

07 10 65 2 8 resize   07 10 65 2 9 resize