กองบิน ๕ จัดกำลังพลสนับสนุนการสร้างพระอุโบสถ

 

นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ นำกำลังพล ร่วมกับภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเทพื้นปูนบริเวณพระอุโบสถที่ดำเนินการก่อสร้างขึ้นใหม่ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วัดหนองขาม อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

01 11 65 2 1 resize   01 11 65 2 2 resize

01 11 65 2 3 resize   01 11 65 2 4 resize

01 11 65 2 5 resize   01 11 65 2 6 resize

01 11 65 2 7 resize   01 11 65 2 8 resize

01 11 65 2 9 resize   01 11 65 2 10 resize

01 11 65 2 11 resize   01 11 65 2 12 resize