กองบิน ๕ ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕

 

นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการ กองบิน ๕ และ เสนาธิการ กองบิน ๕ ตรวจความพร้อม ของอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ณ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

  

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.ชัชวาลย์ ปะระมะ จนท.กรป.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

17 10 65 1 2 resize  13 10 65 4 1 resize

13 10 65 4 2 resize   13 10 65 4 3 resize

10 10 65 1 5 resize   10 10 65 1 6 resize