กองบิน ๕ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต แก้ไขปัญหาวิกฤตขาดแคลนโลหิตในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ณัฐวุฒิ จันทรจิต เสนาธิการกองบิน ๕ และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ ครอบครัว และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยร่วมกับ งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหิน เฉลิมพระเกียรติ และ คลังโลหิต โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

โดยได้โลหิตทั้งสิ้น
๑๒๒ ยูนิต (๕๔,๐๐๐ ซีซี) สำหรับสำรองในคลังเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ สโมสรอ่าวมะนาวกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

  

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

17 10 65 1 2 resize   10 10 65 2 2 resize

13 10 65 4 2 resize   13 10 65 4 3 resize

10 10 65 1 5 resize   10 10 65 1 6 resize

10 10 65 2 7 resize   10 10 65 2 8 resize