กองบิน ๕ นำกำลังพลสนับสนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการขนย้ายน้ำดื่ม

 

นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ นำกำลังพลจำนวน ๒๕ คน ขนย้ายน้ำดื่มจำนวน ๖,๐๐๐ โหล โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบริจาคเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕

ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

12 12 65 1 1 resize   12 12 65 1 2 resize

12 12 65 1 3 resize   12 12 65 1 4 resize

12 12 65 1 5 resize   12 12 65 1 6 resize

12 12 65 1 7 resize   12 12 65 1 8 resize

12 12 65 1 9 resize   12 12 65 1 10 resize