#ใจถึงใจไปทันที#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน#ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน๕

 

กองบิน ๕ สนับสนุนสภากาชาดไทย ในการขนย้ายอวัยวะโดยอากาศยานนาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้นาวาอากาศเอกเกียรติศักดิ์ สมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕ นำเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ สนับสนุนภารกิจการขนย้ายอวัยวะจากผู้บริจาคที่มีภาวะสมองตาย ภายใต้การรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งมอบให้แก่สภากาชาดไทย นำไปปให้ผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะ โอกาสนี้ กองบิน ๕ ได้สนับสนุนลานจอดอากาศยาน พร้อมเจ้าหน้าที่ของกองบิน ๕ ในการอำนวยความสะดวกด้านการจอดอากาศยานของอาสาสมัคร ที่จะทำการบินจากกองบิน ๕ ไปยังกรุงเทพมหานคร และจัดรถอำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยกองร้อยทหารสารวัตรกองบิน ๕ เพื่อให้การนำส่งอวัยวะจากโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ มายังกองบิน ๕ เป็นได้อย่างรวดเร็ว การดำเนินการดังกล่าวเป็นการประสานการปฏิบัติระหว่างกองบิน ๕ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ สภากาชาดไทย และหน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะ และให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคอวัยวะ ทั้งนี้ อวัยวะของผู้บริจาครายดังกล่าว ได้แก่ หัวใจ, ตับ ,ไต ๒ ข้าง ตับอ่อน และดวงตา ๒ ข้าง สามารถรักษาอาการป่วย และเพิ่มคุณภาพชีวิต ให้แก่ผู้รับบริจาคถึง ๖ ราย ดำเนินการ ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕

ภาพและข่าว ๑. จ.อ.ชัชวาลย์ ปะระมะ จนท.กรป.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕

๒. พ.อ.อ.อนุรักษ์ สิงห์โตอ่อน

๓. โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

 

12 12 65 1 1 resize   12 12 65 1 2 resize

12 12 65 1 3 resize   12 12 65 1 4 resize

12 12 65 1 5 resize   12 12 65 1 6 resize

12 12 65 1 7 resize   12 12 65 1 8 resize