กองบิน ๕ เป็นฐานบินสนับสนุนภารกิจค้นหาและช่วยชีวิต กรณีเรือหลวงสุโขทัยประสบเหตุอับปาง

 

กองบิน ๕ เป็นฐานบินสนับสนุนภารกิจค้นหาและช่วยชีวิต กรณีเรือหลวงสุโขทัยประสบเหตุอับปาง นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ นำเจ้าหน้าที่ และยุทโธปกรณ์สนับสนุนภารกิจค้นหาและช่วยชีวิต กรณีเรือหลวงสุโขทัยประสบเหตุอับปาง ทั้งนี้ กองบิน ๕ ได้รับมอบหมายให้เป็นฐานบินสนับสนุนภารกิจฯ โดยมีเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ ๒ (บ.จธ.๒) เฮลิคอเตอร์ ฮ.๑๑ (EC-725)หน่วยบิน ๒๐๓๗ สนธิกำลังกับอากาศยานของกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจ โดย บ.จธ.๒ สังกัด ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ ติดตั้งกล้องระบบ FLIR ทำการบินเหนือพื้นที่เป้าหมาย เพื่อทำการค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยเรือหลวงสุโขทัย นอกจากนี้ กองบิน ๕ ยังเป็นศูนย์ส่งกลับสายแพทย์ ในการลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บ เพื่อทำการรักษาพยาบาลต่อไป

  

19 12 65 2 11 resize   19 12 65 2 6 resize

19 12 65 2 2 resize   19 12 65 2 9 resize

19 12 65 2 10 resize   19 12 65 2 4 resize

19 12 65 2 5 resize   19 12 65 2 8 resize

19 12 65 2 1 resize   19 12 65 2 7 resize