กองบิน ๕ สนับสนุนภารกิจค้นหาและช่วยชีวิต กรณีเรือหลวงสุโขทัยประสบเหตุอับปาง ต่อเนื่องเป็นวันที่ ๒

 

นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ นำเจ้าหน้าที่ และยุทโธปกรณ์สนับสนุนภารกิจค้นหาและช่วยชีวิต กรณีเรือหลวงสุโขทัยประสบเหตุอับปาง ต่อเนื่องเป็นวันที่ ๒  ทั้งนี้ กองบิน ๕ ได้รับมอบหมายให้เป็นฐานบินสนับสนุนภารกิจฯ โดยมีอากาศยานจากกองทัพอากาศ กองทัพเรือ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันปฏิบัติภารกิจ โดยเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ ๒ (บ.จธ.๒) ได้รับมอบหมายให้ลาดตะเวนทางอากาศด้วยกล้องระบบ FLIR เพื่อค้นหาผู้ประสบภัยบนิเวณพื้นที่เป้าหมายรอยต่อระหว่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร เพื่อส่งต่อข้อมูลให้ศูนย์ควบคุมและสั่งการกองทัพเรือ  นอกจากนี้ กองบิน ๕ ยังเป็นศูนย์ส่งกลับสายแพทย์ ในการลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บ เพื่อทำการรักษาพยาบาลต่อไป ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

 

20 12 65 3 8 resize   20 12 65 3 7 resize

20 12 65 3 5 resize   20 12 65 3 9 resize

20 12 65 3 8 resize   20 12 65 3 11 resize

20 12 65 3 10 resize   20 12 65 3 2 resize

20 12 65 3 3 resize   20 12 65 3 12 resize

20 12 65 3 13 resize   20 12 65 3 1 resize