ฉีดพ่นน้ำผสมสารกำจัดเชื้อโรค ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน 
นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ และทหารกองประจำการกองบิน ๕ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำผสมสารกำจัดเชื้อโรค เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ ณ ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑
 

 10 04 63 1 4 resize     10 04 63 1 6 resize

10 04 63 1 7 resize     10 04 63 1 8 resize

10 04 63 1 12 resize     10 04 63 1 14 resize

10 04 63 1 15 resize     10 04 63 1 10 resize