กองบิน ๕ ช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง

นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ นำกำลังเจ้าหน้าที่จำนวน ๑๕ คน พร้อมอุปกรณ์ ออกให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกรรโชกแรง เป็นเหตุให้ต้นไม้ใหญ่หักโค่นล้มทับบ้านเรือนจำนวน ๑ หลัง ณ บ้านเลขที่ ๑๗/๔ หมู่ ๑ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

 24 04 63 2 1 resize     24 04 63 2 2 resize

24 04 63 2 3 resize     24 04 63 2 5 resize

24 04 63 2 6 resize     24 04 63 2 8 resize

 24 04 63 2 10 resize