ร่วมจัดชุดถุงยังชีพมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบไวรัสโควิด ๑๙
นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕ นำทหารกองประจำการกองบิน ๕ ร่วมจัดชุดถุงยังชีพเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๒,๔๐๐ ชุด โดยได้รับการสนับสนุนสิ่งของ จากเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 
ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑
 
05 05 63 2 1 resize     05 05 63 2 2 resize
 
05 05 63 2 3 resize     05 05 63 2 4 resize
 
05 05 63 2 5 resize     05 05 63 2 6 resize
 
05 05 63 2 7 resize     05 05 63 2 8 resize

05 05 63 2 9 resize     05 05 63 2 10 resize
05 05 63 1 11 resize