ช่วยเหลือสนับสนุนและมอบถุงบรรเทาภาระค่าครองชีพ
นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ มอบหมายให้นาวาอากาศเอก สมบูรณ์ เพ็งสุข ประจำกองบิน ๕ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๕ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง โดยให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ๑,๕๐๐ ลิตร เพื่อใช้อุปโภคและบริโภค และมอบถุงบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับนาย พงษ์ศักดิ์ แจ่มจำรัส อายุ ๖๓ ปี อยู่อาศัยบนที่ดินเช่ากับลูกชายซึ่งป่วยเป็นผู้ป่วยจิตเวช ณ บ้านไม่มีเลขที่ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 
ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑
 

28 05 63 1 1 resize     28 05 63 1 2 resize
 
28 05 63 1 3 resize     28 05 63 1 4 resize
 
28 05 63 1 5 resize     28 05 63 1 6 resize
 
28 05 63 1 7 resize     28 05 63 1 8 resize
 
28 05 63 1 9 resize     28 05 63 1 10 resize