พิมพ์
 
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย บน.๕ ช่วยเหลือเรือประมง
 

นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ฯ ได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย บน.๕ ประกอบด้วย ทหารกองประจำการ ๓๐ คน ให้ความช่วยเหลือเรือประมง โชคสุชัยยา ซึ่งเป็นเรือของ นายปรัชญา จันทร์หอม ชมรมประมงพื้นบ้าน ที่ชำรุดเกยชายฝั่งอ่าวประจวบ อยู่ในด้านพื้นที่ยุทธการ โดยช่วยกันดันเรือลงสู่ทะเลไปจอดที่ปลอดภัย ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพ/ข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 
 
27 06 63 2 2 resize     27 06 63 2 3 resize
 
27 06 63 2 4 resize     27 06 63 2 5 resize
 
27 06 63 2 6 resize     27 06 63 2 1 resize