พิมพ์
 
กองบิน ๕ ร่วมกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ
 
นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้นาวาอากาศเอก ประพันธ์ คงเปลี่ยน เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๕ นำทหารกองประจำการกองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ในพื้นที่ตำบลอ่าวน้อยโดยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่พันธ์ุและขยายปริมาณอย่างรวดเร็วของผักตบชวาและวัชพืช ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีนาย ชนพหล ส่งเสริม นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ พื้นที่คลองหมู่ที่ ๓, ๔, และ๑๕ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 
ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑
 
 
 13 07 63 1 1 resize     13 07 63 1 2 resize
 
13 07 63 1 3 resize     13 07 63 1 4 resize
 
13 07 63 1 5 resize     13 07 63 1 6 resize
 
13 07 63 1 7 resize     13 07 63 1 8 resize
 
13 07 63 1 9 resize     13 07 63 1 10 resize
 
13 07 63 1 11 resize     13 07 63 1 12 resize