กองบิน ๕ ออกช่วยเหลือประชาชนเกิดเหตุอัคคีภัย
นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ได้สั่งการให้ชุดบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ออกช่วยเหลือประชาชนเกิดเหตุอัคคีภัย ร้านจำรัสพลาสติกและร้านอ็อดไบค์เจริญยนต์ เลขที่ ๓๒๔/๑ ถนนพิทักษ์ชาติ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ทั้งหมด ๖ คูหา โดยมีรถดับเพลิงอาคาร ๒ คัน รถช่วยเหลือและกู้ภัย ๑ คัน รถควบคุมสั่งการ ๑ คัน และรถบรรทุกน้ำ ๖๐๐๐ ลิตร ๒ คันพร้อม จนท. ๒๔ คน ออกปฎิบัติหน้าที่ในครั้งนี้  เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๑๓๐-๐๔๐๐
 
ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑
  
 
10 09 63 1 1 resize     10 09 63 1 2 resize
 
10 09 63 1 3 resize     10 09 63 1 4 resize
 
10 09 63 1 5 resize     10 09 63 1 6 resize
 
10 09 63 1 7 resize     10 09 63 1 8 resize
 
10 09 63 1 9 resize     10 09 63 1 10 resize