กองบิน ๕ ให้การต้อนรับคณะสำรวจพื้นที่เตรียมการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัย พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ หัวหน้าคณะสำรวจพื้นที่เตรียมการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัย พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และร่วมทำการสำรวจพื้นที่ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๓ แห่งได้แก่
๑. โรงเรียนบ้านหนองปุหลก ต.บ่อนอก
๒. โรงเรียนบ้านย่านซื่อ ต.อ่าวน้อย
๓. โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ต.คลองวาฬ
และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มอบถุงยังชีพ ๑๐๐ ถุง และส่วนราชการร่วมกับบริษัทต่างๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบเสื้อผ้ากับหน้ากากอนามัย จำนวน ๑๐๐ ชิ้น ให้กับนักเรียนในพื้นที่ดังกล่าว เมื่อ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
  
 
15 10 63 2 1 resize     15 10 63 2 2 resize
 
15 10 63 2 3 resize     15 10 63 2 4 resize
 
15 10 63 2 5 resize     15 10 63 2 6 resize
 
15 10 63 2 7 resize     15 10 63 2 8 resize
 
15 10 63 2 9 resize     15 10 63 2 10 resize
 
15 10 63 2 11 resize     15 10 63 2 12 resize
 
15 10 63 2 13 resize     15 10 63 2 14 resize
 
15 10 63 2 15 resize     15 10 63 2 16 resize
 
15 10 63 2 17 resize     15 10 63 2 18 resize
 
15 10 63 2 19 resize     15 10 63 2 20 resize