พิมพ์
 
กองบิน ๕ ให้การช่วยเหลือประชาชนนำเรือประมงขึ้นฝั่งหลบคลื่นลมแรง
นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ นำกำลังทหารและรถบรรทุกเข้าช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านที่ลงทะเบียนขอนำเรือประมงขึ้นฝั่งบริเวณพื้นที่กองบิน ๕ เพื่อหลบคลื่นลมแรงด้านอ่าวประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 
ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว จ.ท.ชัชวาลย์ ปะระมะ โทร.๖๐๒๑๕

11 11 63 3 2 resize
 
11 11 63 3 1 resize     11 11 63 3 3 resize
 
11 11 63 3 4 resize     11 11 63 3 5 resize