พิมพ์
 
กองบิน ๕ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์
นาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมเสนาธิการ และผู้บังคับการพันอากาศโยธิน กองบิน ๕ เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ครอบครัวนายอภิเชษฐ์ แก้วรัก อายุ ๓๖ ปี ผู้ยากไร้ในพื้นที่ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการบำบัดทุกข์ในเบื้องต้นให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ในพื้นที่โดยรอบกองบิน ๕  ทั้งนี้กองบิน ๕ จะได้ร่วมมือกับภาคส่วนจังหวัด และเอกชนในพื้นที่ในการช่วยเหลือซ่อมเเซมบ้านพักอาศัยให้ต่อไป

ภาพ/ข่าว/ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐

23 11 63 1 11 resize     23 11 63 1 1 resize
 
23 11 63 1 2 resize     23 11 63 1 3 resize
 
23 11 63 1 4 resize     23 11 63 1 5 resize
 
23 11 63 1 6 resize     23 11 63 1 8 resize
 
23 11 63 1 9 resize     23 11 63 1 10 resize