ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเกษตรกรจากเหตุเพลิงไหม้ไร่สับปะรด

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ โดยนาวาอากาศโท สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๕ นำกำลังเจ้าหน้าที่ บรรทุกน้ำ และรถดับเพลิง ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเกษตรกรร่วมกับ จนท.ดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก จากเหตุเพลิงไหม้ไร่สับปะรด ต.เกาะหลัก อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

01 02 64 1 1 resize     01 02 64 1 2 resize

01 02 64 1 3 resize     01 02 64 1 4 resize

01 02 64 1 7 resize     01 02 64 1 6 resize

01 02 64 1 8 resize     01 02 64 1 9 resize

01 02 64 1 10 resize     01 02 64 1 11 resize

01 02 64 1 12 resize     01 02 64 1 13 resize