หน่วยมิตรประชากองบิน ๕ ออกช่วยเหลือปฎิบัติหน้าที่ปรับปรุงภูมิทัศน์

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ได้จัดชุดหน่วยมิตรประชากองบิน ๕ ออกช่วยเหลือปฎิบัติหน้าที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยทำการทาสีรั้วกำแพงและติดตั้งโคมไฟและเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ให้กับโรงเรียนบ้านอ่าวน้อย ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

11 02 64 2 1 resize     11 02 64 2 3 resize

11 02 64 2 4 resize     11 02 64 2 5 resize

11 02 64 2 7 resize     11 02 64 2 8 resize

11 02 64 2 9 resize     11 02 64 2 11 resize

11 02 64 2 10 resize     11 02 64 2 2 resize