กองบิน ๕ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุเรือเกยตื้น

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หัวหน้าแผนกกิจารพลเรือนกองบิน ๕ได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุเรือเกยตื้นเกิดจากสภาพคลื่นลมแรง ทำให้สมอเรือขาด ณ ชายทะเลกองบิน ๕ ด้านอ่าวประจวบฯ อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

18 02 64 1 1 resize     18 02 64 1 2 resize

18 02 64 1 3 resize     18 02 64 1 4 resize

18 02 64 1 5 resize     18 02 64 1 6 resize

18 02 64 1 7 resize     18 02 64 1 8 resize