กองบิน ๕ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือและให้บริการประชาชน

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย คุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เสนาธิการกองบิน ๕ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๕ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ นำหน่วยมิตรประชากองบิน ๕ ออกเยี่ยมเยียนและให้บริการแก่เด็กนักเรียนและประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนผู้นำชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ได้จัดชุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จัดกิจกรรมเสริมทักษะและความคิดสร้างสรรค์แก่เยาวชน กิจกรรมการมอบผ้าห่มกันหนาว เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ๊นเตอร์ การแจกอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน การมอบทุนการศึกษาโดยชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕  และได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่กองบิน ๕ ได้ดำเนินการ ณ โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

24 02 64 1 1 resize     24 02 64 1 2 resize

24 02 64 1 3 resize     24 02 64 1 4 resize

24 02 64 1 5 resize     24 02 64 1 6 resize

24 02 64 1 7 resize     24 02 64 1 8 resize

24 02 64 1 10 resize     24 02 64 1 11 resize

24 02 64 1 12 resize     24 02 64 1 13 resize

24 02 64 1 14 resize     24 02 64 1 15 resize