กองบิน ๕ เตรียมความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน

นาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ เสนาธิการกองบิน ๕ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยกองบิน ๕ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการบรรเทาสาธารณะภัยและช่วยเหลือประชาชน โอกาสนี้ได้สำรวจความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์สำหรับบรรเทาสาธารภัย ณ ห้องประชุม กองบังคับการกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร. ๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง นกรป.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕

15 03 64 1 1 resize     15 03 64 1 2 resize

15 03 64 1 3 resize     15 03 64 1 5 resize

15 03 64 1 6 resize     15 03 64 1 7 resize