กองทัพอากาศผนึกกำลังธนาคารไทยพาณิชย์ ลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันพุธที่ ๒๔ มี.ค.๖๔ น.อ.วีรชน นรานุต ผู้แทน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับ ผู้แทน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ร่วมสำรวจพื้นที่และพบปะผู้นำชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำหรับการดำเนินโครงการ “จัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” โดยโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาน้ำดื่มที่สะอาดและช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าให้กับโรงเรียนและชุมชน ด้วยการก่อสร้างอาคารเก็บถังบรรจุน้ำขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร และติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ตลอดจนระบบโซล่าเซลล์ เพื่อใช้สำหรับจ่ายกระเเสไฟฟ้าให้กับปั๊มน้ำสำหรับสูบน้ำเข้าสู่ถังเก็บน้ำประปาของชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแสงอรุณ และชุมชนบ้านแสงอรุณ ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

24 03 64 2 3 resize     24 03 64 2 6 resize

24 03 64 2 12 resize     24 03 64 2 1 resize

24 03 64 2 15 resize     24 03 64 2 4 resize

24 03 64 2 5 resize     24 03 64 2 7 resize

24 03 64 2 8 resize     24 03 64 2 11 resize

24 03 64 2 13 resize     24 03 64 2 13 resize

24 03 64 2 14 resize     24 03 64 2 10 resize