พิมพ์
"ใจถึงใจ ไปทันที" ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ช่วยเหลือประชาชน

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕ ประกอบด้วยทหารกองประจำการ ๓๐ คน ออกให้การช่วยเหลือเรือประมงของประชาชนที่ประสบเหตุที่ถูกคลื่นซัดเกยชายฝั่ง ณ ชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ (ฝั่งกองบิน ๕) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร ๖๐๕๖๑

 

25 05 64 1 2 resize     25 05 64 1 1 resize

25 05 64 1 4 resize     25 05 64 1 5 resize

25 05 64 1 6 resize     25 05 64 1 3 resize