กองบิน ๕ ใจถึงใจ ไปทันที ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือประชาชน

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ นำทหารกองประจำการกองบิน ๕ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยขั้นวิกฤตฉุกเฉิน ที่ต้องการโลหิตจำนวนมาก เพื่อทำการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

22 06 64 1 1 resize     22 06 64 1 2 resize

22 06 64 1 3 resize     22 06 64 1 4 resize

22 06 64 1 5 resize     22 06 64 1 6 resize

22 06 64 1 7 resize     22 06 64 1 8 resize

22 06 64 1 9 resize     22 06 64 1 10 resize

22 06 64 1 11 resize     22 06 64 1 12 resize