กองบิน ๕ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ ๓/๖๔

นาวาอากาศเอกพรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย คุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๕ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ ๓/๖๔ มอบสิ่งของให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ประกอบด้วย ตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งพื้น แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดเชื้อโรค และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔


ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย   หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์   จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

29 06 64 1 3 resize     29 06 64 1 1 resize

29 06 64 1 2 resize     29 06 64 1 5 resize

29 06 64 1 6 resize     29 06 64 1 7 resize

29 06 64 1 8 resize     29 06 64 1 9 resize