กองบิน ๕ ร่วมให้การช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

เมือวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ พระเทพสิทธิวิมล เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง เจ้าคณะภาค ๑๕ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ร่วมให้การช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ให้กับ นาย เสนาะ สดใส บ้านเลขที่ ๗๓ หมู่ ๑๐ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและพิการบางส่วน   ในการนี้ พระเทพสุทธิวิมล ฯ ยังได้มอบข้าวสาร จำนวน ๕๐ ถุง ให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ แจกจ่ายให้ประชาชนต่อไป

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

06 08 64 1 1 resize     06 08 64 1 2 resize

06 08 64 1 3 resize      06 08 64 1 4 resize

06 08 64 1 5 resize     06 08 64 1 6 resize

06 08 64 1 7 resize     06 08 64 1 8 resize

06 08 64 1 9 resize     06 08 64 1 10 resize

06 08 64 1 11 resize     06 08 64 1 12 resize

06 08 64 1 13 resize     06 08 64 1 14 resize