กองบิน ๕ ออกหน่วยมิตรประชาเคียงข้างประชาชนสู้ภัย COVID-19

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย คุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ นาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ และนาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ เสนาธิการกองบิน ๕ นำหน่วยมิตรประชากองบิน ๕ ออกให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยมอบถุงบรรเทาภาระค่าครองชีพ จำนวน ๘๐ ถุง และน้ำดื่มจำนวน ๑๐ โหล ให้แก่เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายกมล  แก้วเทศ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชน และมอบชุด PPE จำนวน ๘๐ ชุด พร้อมน้ำดื่มจำนวน ๑๐ โหล ให้แก่ มูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถาน เพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-๑๙ โดยมี นายนิพนธ์  สุวรรณนาวา ประธานมูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถาน เป็นผู้รับมอบ ณ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

การจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย  หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐

ภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

19 08 64 1 1 resize   19 08 64 1 2 resize

19 08 64 1 3 resize   19 08 64 1 4 resize

19 08 64 1 6 resize   19 08 64 1 8 resize

19 08 64 1 9 resize   19 08 64 1 10 resize

19 08 64 1 11 resize   19 08 64 1 12 resize

19 08 64 1 14 resize   19 08 64 1 15 resize