กองบิน ๕ เตรียมความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕ สำรวจความพร้อมของกำลังพลและวัสดุอุปกรณ์สำหรับเตรียมการให้การช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ทั้งนี้กองบิน ๕ เป็นกองบินที่มีอาณาเขตพื้นที่ติดชายทะเลอ่าวมะนาว มีโอกาสที่ได้รับการร้องขอจาก ปภ.จังหวัดในการให้การสนับสนุนช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเเละชาวประมงที่อาจประสบปัญหาจากอุทกภัยเรือล่มในทะเล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการฝึกทบทวนแนวทางและเเผนการปฏิบัติ การประสานสอดคล้องของระบบบัญชาการและควบคุมกับขีดความสามารถของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย  หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

09 09 64 1 4 resize   09 09 64 1 5 resize

09 09 64 1 6 resize   09 09 64 1 7 resize

09 09 64 1 3 resize   09 09 64 1 1 resize

09 09 64 1 2 resize   09 09 64 1 8 resize

09 09 64 1 9 resize   09 09 64 1 10 resize