#ใจถึงใจไปทันที
ศูนย์บรรเทาสาธารภัย กองบิน ๕ เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในโรงเรียน
 

นาวาอากาศเอกพรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน 5 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ได้จัดชุดบรรเทาสาธารภัย ประกอบด้วย ข้าราชการ ๕ คน และทหารกองประจำการ ๒๐ คน ออกช่วยเหลือประชาชน เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในโรงเรียนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาด และปลอดภัย เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๒๑๕
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช น.การภาพ ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๕๖๑

 

28 10 64 2 1 resize   28 10 64 2 2 resize

28 10 64 2 4 resize   28 10 64 2 4 resize

28 10 64 2 5 resize   28 10 64 2 7 resize

28 10 64 2 8 resize   28 10 64 2 3 resize