กองบิน ๕ ร่วมบริจาคโลหิต
 
 
#ใจถึงใจไปทันที 

นาวาอากาศเอกพรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ นำข้าราชการและ ทหารกองประจำการ เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะขาดแคลนโลหิต ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ณ บริษัท เมืองประจวบ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัดอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๒๑๕
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช น.การภาพ ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๕๖

 

28 10 64 3 1 resize   28 10 64 3 2 resize

28 10 64 3 3 resize   28 10 64 3 4 resize

28 10 64 3 5 resize   28 10 64 3 6 resize

28 10 64 3 7 resize   28 10 64 3 8 resize

28 10 64 3 9 resize   28 10 64 3 9 resize