กองบิน 5 สำรวจพื้นที่เพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือประชาชน
 
 

นาวาอากาศเอกพรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕ พร้อมด้วยนาวาอากาศเอกสามารถ ว่องทรงเจริญ เสนาธิการกองบิน ๕ นำเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ลงพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ร่วมกับนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสำรวจ วางแผน และหารือในการบูรณาการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน หากเกิดอุทกภัยในพื้นที่ ณ อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ  น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง  รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๒๑๕
ภาพและข่าว  จ.ท.ชัชวาลย์ ปะระมะ  จนท.กรป.ผกร.บก.บน.๕  โทร.๖-๐๕๖๑

 

14 11 64 2 1 resize   14 11 64 2 7 resize

14 11 64 2 8 resize   14 11 64 2 9 resize

14 11 64 2 3 resize   14 11 64 2 4 resize

14 11 64 2 5 resize   14 11 64 2 6 resize