กองบิน ๕ ออกหน่วยมิตรประชาเคียงข้างประชาชน
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย คุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ , นาวาอากาศเอก สุวิทย์ สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน ๕ , นาวาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ สมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕ , หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ นำหน่วยมิตรประชากองบิน ๕ มอบสิ่งของให้แก่โรงเรียนบ้านหนองปุหลก ทั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มาทำการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาและการป้องกันโรคโควิด-๑๙ กิจกรรมสร้างเสริมทักษะและความคิดสร้างสรรค์แก่เยาวชน มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ ชุด ชุดยาสามัญประจำบ้าน ผ้าห่มกันหนาว อาการกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียน โดยมีคณะครูอาจารย์ตลอดจนผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านหนองปุหลก ตำบนบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

การจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง  รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

26 11 64 1 1 resize   26 11 64 1 2 resize

26 11 64 1 3 resize   26 11 64 1 4 resize

26 11 64 1 5 resize   26 11 64 1 6 resize

26 11 64 1 7 resize   26 11 64 1 8 resize

26 11 64 1 9 resize   26 11 64 1 10 resize

26 11 64 1 11 resize   26 11 64 1 12 resize

26 11 64 1 13 resize   26 11 64 1 14 resize

26 11 64 1 15 resize   26 11 64 1 16 resize

26 11 64 1 17 resize   26 11 64 1 18 resize