กองบิน 5 สำรวจพื้นที่เพื่อซ่อมแซมบ้านพักอาศัยแก่พี่น้องประชาชน และมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๕
 
 

นาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ เสนาธิการกองบิน ๕ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕ และเจ้าหน้าที่แผนกช่างโยธา กองบิน ๕ เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อซ่อมแซมบ้านพักอาศัย บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่มีความขาดแคลน ทั้งนี้ยังมอบของขวัญเนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๕ แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปุหลก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

13 01 65 1 1 resize   13 01 65 1 2 resize

13 01 65 1 3 resize   13 01 65 1 4 resize

13 01 65 1 5 resize   13 01 65 1 6 resize

13 01 65 1 7 resize   13 01 65 1 9 resize

13 01 65 1 10 resize   13 01 65 1 11 resize