กองบิน ๕ ฝึกซ้อมการดับเพลิงและกู้ภัยบนอาคารสูง
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ เข้าร่วมฝึกซ้อมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับการเกิดภัยพิบัติต่างๆ โดยการจำลองเหตุการณ์เข้าดับเพลิงและกู้ภัย ช่วยเหลือ นักท่องเที่ยวในอาคารสูง เมื่อเกิดอัคคีภัย ณ อาคารที่พักสวัสดิการ(ฟ้าชมคลื่น) กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๒๑๕
ภาพและข่าว ร.ท.ฉีตรชัย สวัสดิ์พานิช น.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร ๖๐๕๖๑

26 01 65 1 1 resize   26 01 65 1 2 resize

26 01 65 1 3 resize   26 01 65 1 4 resize

24 02 65 1 5 resize   24 02 65 1 6 resize

24 02 65 1 7 resize   24 02 65 1 8 resize

24 02 65 3 10 resize   24 02 65 3 8 resize