พิมพ์
ฮิต: 530
 
กองบิน ๕ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน
#ใจถึงใจไปทันที
 

นาวาอากาศเอกพรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย คุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๕ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน มอบโครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม สนับสนุนการปรับปรุงสภาพโครงหลังคาอาคารเรียน โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ และได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาและการป้องกันโรคโควิด-๑๙ กิจกรรมเสริมทักษะและความคิดสร้างสรรค์แก่เยาวชน มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ ชุด ผ้าห่มกันหนาว อาหารกลางวันและน้ำดื่มสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านย่านซื่อ โดยมีชมรมอาสานันทนาการ ผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

26 01 65 1 1 resize   26 01 65 1 2 resize

26 01 65 1 3 resize   26 01 65 1 4 resize

 26 01 65 1 5 resize   26 01 65 1 6 resize 

15 02 65 1 6 resize   15 02 65 1 8 resize

21 02 65 1 9 resize   21 02 65 1 10 resize

21 02 65 1 11 resize   21 02 65 1 12 resize

21 02 65 1 13 resize   21 02 65 1 14 resize

21 02 65 1 15 resize   21 02 65 1 16 resize