กองบิน ๕ จัดการซ้อมแผนการปฏิบัติเมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุนอกเขตสนามบิน
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ สมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕ จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ เข้าร่วมฝึกซ้อมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับการเกิดภัยพิบัติต่างๆ จัดการซ้อมแผนการปฏิบัติเมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ นอกเขตสนามบินประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเตรียมการและปฏิบัติการช่วยเหลือนักบิน เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน และผู้โดยสาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ ณ บริเวณชายหาดอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๒๑๕
ภาพและข่าว.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

26 01 65 1 1 resize   26 01 65 1 2 resize

26 01 65 1 3 resize   26 01 65 1 4 resize

 26 01 65 1 5 resize   26 01 65 1 6 resize 

15 02 65 1 6 resize   15 02 65 1 8 resize

21 02 65 1 9 resize   21 02 65 1 10 resize

21 02 65 1 11 resize   11 03 65 1 12 resize