กองบิน ๕ จัดกิจกรรมอบรม rtaf safety day
 
 นาวาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ สมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมอบรม rtaf safety day และฟังการสรุปข้อขัดข้องการฝึกซ้อมอากาศยานอุบัติเหตุทางทะเลนอกที่ตั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจและการปฎิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วน ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ ณ อาคารบรรยายสรุปฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๒๑๕
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช น.กภ ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

26 01 65 1 1 resize   26 01 65 1 2 resize

26 01 65 1 3 resize   26 01 65 1 4 resize

 26 01 65 1 5 resize   26 01 65 1 6 resize