กองบิน ๕ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
 
นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ร่วมบริจาคโลหิต ได้จำนวน ๒๐,๐๐๐ ซีซี เพื่อใช้ในคลังเลือดโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ต่อไป ณ สโมสรอ่าวมะนาวกองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ ๔ เม.ย.๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๒๑๕
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช น.กภ ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

26 01 65 1 1 resize   26 01 65 1 2 resize

26 01 65 1 3 resize   26 01 65 1 4 resize

 26 01 65 1 5 resize   26 01 65 1 6 resize

 30 03 65 1 7 resize   30 03 65 1 8 resize

  30 03 65 1 9 resize   30 03 65 1 10 resize