พิมพ์
ฮิต: 529
 
กองบิน ๕ สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมรับมือภัยแล้ง
 
 

นาวาอากาศเอกพรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย บน.๕ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕ ลงพื้นที่สำรวจแหล่งกักเก็บน้ำ แก้มลิงห้วยยางแพรกขวา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแหล่งนำน้ำตามธรรมชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนหากเกิดภัยแล้ง ณ หมู่ ๒ และ หมู่ ๖ ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๒๑๕
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช  นกภ. ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

26 01 65 1 1 resize   26 01 65 1 2 resize

26 01 65 1 3 resize   26 01 65 1 4 resize

 26 01 65 1 5 resize   26 01 65 1 6 resize 

15 02 65 1 6 resize   15 02 65 1 8 resize

14 03 65 1 10 resize   14 03 65 1 11 resize