กองบิน ๕ ซ่อมแซมบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ยากไร้
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ สมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕ และ นาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ เสนาธิการกองบิน ๕ ตรวจความคืบหน้าในการซ่อมแซมบ้านพักผู้ยากไร้ ดำเนินการซ่อมแซมโดยเจ้าหน้าที่แผนกช่างโยธา กองบิน ๕ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ณ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพ/ข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร ๖๐๕๖๑

 

20 05 65 1 1 resize   20 05 65 1 2 resize

20 05 65 1 3 resize   20 05 65 1 4 resize

20 05 65 1 5 resize   20 05 65 1 6 resize

20 05 65 1 7 resize   20 05 65 1 8 resize

20 05 65 1 9 resize   20 05 65 1 10 resize