กองบิน ๕ ส่งมอบบ้านพักอาศัย ในโครงการ "ล้อมรั้วด้วยรัก ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้"
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยคุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก ร่วมมอบบ้านพักอาศัย ในโครงการ "ล้อมรั้วด้วยรัก ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้" ให้แก่ครอบครัวนายอภิเชษฐ์  แก้วรักษ์ อายุ ๓๗ ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งอาศัยอยู่กับภรรยา นางสาวจันทราวดี ทองไกรทิพย์ อายุ ๓๗ ปี และบุตรสาว ๔ คน โดยครอบครัวนายอภิเชษฐ์ ฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากเรืออากาศโท ประสาน เกตุบำรุง ในการให้พื้นที่เพื่อสร้างบ้านพักอาศัยเป็นการชั่วคราว ซึ่งบ้านเดิมมีสภาพเล็ก คับแคบ และทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕ จึงได้จัดกิจกรรมกอล์ฟภายในเพื่อหารายได้มาเป็นค่าซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้ยากไร้ พร้อมทั้งได้สนับสนุนกำลังพล และวัสดุอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งชุดผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการเข้าให้การช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวดังกล่าว เพื่อให้มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

08 06 65 1 9 resize

08 06 65 1 1 resize   08 06 65 1 2 resize

08 06 65 1 3 resize   08 06 65 1 4 resize

08 06 65 1 5 resize   08 06 65 1 6 resize

08 06 65 1 7 resize   08 06 65 1 8 resize